Anthony

Tendenza del nome Anthony
Ragazzo       Ragazza  

Panoramica di Anthony

Anthony in 24 paesi

Tra 1880 e 2019, 1.792.381 ragazzi e 3.895 ragazze sono nati con il Nome Anthony
Il paese in cui il nome Anthony è più comune è: Stati Uniti d'America
Tendenza del nome Anthony :   Ragazzo 99,78%

Ragazzi AnthonyAnthony - Ragazzi (1880 - 2019)
Ragazze AnthonyAnthony - Ragazze (1880 - 2019)
Tutti AnthonyAnthony (Tutti) (1880 - 2019)

DerivatoAntony
AnagrammiAnhtony, Anthnoy, Antohny, Antonhy, Hantony, Nathony, Naython
Chiudi fonicamenteAntahn, Antan, Antanas, Antane, Antaness, Antaney, Antani, Antania, Antanida, Antaniel
PrecedenteAnthonya, Anthonyi, Anthonyjacob, Anthonyjames, Anthonyjohn, Anthonyjoseph, Anthonyjr, Anthonyjunior, Anthonyleo, Anthonyn
SeguenteAnthonu, Anthons, Anthonny, Anthonnia, Anthonnette, Anthonj, Anthoniy, Anthonius, Anthonipillai, AnthoniosAnthony per paese

Superiore

Stati Uniti d'America Anthony in Stati Uniti d'America

Tra 1880 e 2019, 1.447.964 ragazzi e 3.790 ragazze sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Stati Uniti d'America è :   Ragazzo 99,74%
Anno record: 1990 con 25.138 nascite

Tendenza del nome Anthony in Stati Uniti d'America  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Stati Uniti d America
Anthony - Ragazzi
Stati Uniti d'America (1880 - 2019)

Ragazze Anthony Stati Uniti d America
Anthony - Ragazze
Stati Uniti d'America (1880 - 2019)

Ragazzi & Ragazze Anthony Stati Uniti d America
Anthony - Ragazzi & Ragazze
Stati Uniti d'America (1880 - 2019)

Superiore

Francia Anthony in Francia

Tra 1900 e 2019, 173.308 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Francia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1988 con 9.086 nascite

Tendenza del nome Anthony in Francia  
Ragazzo       Ragazza  
Evolution des décès avec le prénom Anthony en France

Ragazzi Anthony Francia
Anthony - Ragazzi
Francia (1900 - 2019)

Superiore

Australia Anthony in Australia

Tra 1944 e 2019, 53.040 ragazzi e 2 ragazze sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Australia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1961 con 1.753 nascite

Tendenza del nome Anthony in Australia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Australia
Anthony - Ragazzi
Australia (1944 - 2019)

Ragazze Anthony Australia
Anthony - Ragazze
Australia (1944 - 2019)

Ragazzi & Ragazze Anthony Australia
Anthony - Ragazzi & Ragazze
Australia (1944 - 2019)

Superiore

Ontario Anthony in Ontario

Tra 1913 e 2018, 26.830 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Ontario è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1990 con 565 nascite

Tendenza del nome Anthony in Ontario  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Ontario
Anthony - Ragazzi
Ontario (1913 - 2018)

Superiore

Nuova Zelanda Anthony in Nuova Zelanda

Tra 1900 e 2019, 18.198 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Nuova Zelanda è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1961 con 533 nascite

Tendenza del nome Anthony in Nuova Zelanda  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Nuova Zelanda
Anthony - Ragazzi
Nuova Zelanda (1900 - 2019)

Superiore

Irlanda Anthony in Irlanda

Tra 1964 e 2019, 16.995 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Irlanda è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1965 con 663 nascite

Tendenza del nome Anthony in Irlanda  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Irlanda
Anthony - Ragazzi
Irlanda (1964 - 2019)

Superiore

Quebec Anthony in Quebec

Tra 1980 e 2019, 14.259 ragazzi e 43 ragazze sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Quebec è :   Ragazzo 99,7%
Anno record: 2002 con 647 nascite

Tendenza del nome Anthony in Quebec  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Quebec
Anthony - Ragazzi
Quebec (1980 - 2019)

Ragazze Anthony Quebec
Anthony - Ragazze
Quebec (1980 - 2019)

Ragazzi & Ragazze Anthony Quebec
Anthony - Ragazzi & Ragazze
Quebec (1980 - 2019)

Superiore

Regno Unito Anthony in Regno Unito

Tra 1996 e 2019, 12.436 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Regno Unito è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1996 con 1.045 nascite

Tendenza del nome Anthony in Regno Unito  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Regno Unito
Anthony - Ragazzi
Regno Unito (1996 - 2019)

Superiore

British Columbia Anthony in British Columbia

Tra 1919 e 2019, 6.538 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in British Columbia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1986 con 146 nascite

Tendenza del nome Anthony in British Columbia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony British Columbia
Anthony - Ragazzi
British Columbia (1919 - 2019)

Superiore

Brasile Anthony in Brasile

Tra 1930 e 2010, 6.170 ragazzi e 40 ragazze sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Brasile è :   Ragazzo 99,36%
Anno record: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con 467 nascite

Tendenza del nome Anthony in Brasile  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Brasile
Anthony - Ragazzi
Brasile (1930 - 2010)

Ragazze Anthony Brasile
Anthony - Ragazze
Brasile (1930 - 2010)

Ragazzi & Ragazze Anthony Brasile
Anthony - Ragazzi & Ragazze
Brasile (1930 - 2010)

Superiore

Belgio Anthony in Belgio

Tra 1995 e 2019, 3.896 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Belgio è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1995 con 459 nascite

Tendenza del nome Anthony in Belgio  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Belgio
Anthony - Ragazzi
Belgio (1995 - 2019)

Superiore

Svizzero Anthony in Svizzero

Tra 1912 e 2019, 3.586 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Svizzero è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1988 con 132 nascite

Tendenza del nome Anthony in Svizzero  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Svizzero
Anthony - Ragazzi
Svizzero (1912 - 2019)

Superiore

Alberta Anthony in Alberta

Tra 1980 e 2019, 3.127 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Alberta è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1988 con 117 nascite

Tendenza del nome Anthony in Alberta  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Alberta
Anthony - Ragazzi
Alberta (1980 - 2019)

Superiore

Italia Anthony in Italia

Tra 1999 e 2018, 3.032 ragazzi e 20 ragazze sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Italia è :   Ragazzo 99,34%
Anno record: 2014 con 186 nascite

Tendenza del nome Anthony in Italia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Italia
Anthony - Ragazzi
Italia (1999 - 2018)

Ragazze Anthony Italia
Anthony - Ragazze
Italia (1999 - 2018)

Ragazzi & Ragazze Anthony Italia
Anthony - Ragazzi & Ragazze
Italia (1999 - 2018)

Superiore

Polonia Anthony in Polonia

Tra 2000 e 2019, 893 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Polonia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2015 con 111 nascite

Tendenza del nome Anthony in Polonia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Polonia
Anthony - Ragazzi
Polonia (2000 - 2019)

Superiore

Svezia Anthony in Svezia

Tra 1998 e 2019, 532 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Svezia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2001 con 35 nascite

Tendenza del nome Anthony in Svezia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Svezia
Anthony - Ragazzi
Svezia (1998 - 2019)

Superiore

Norvegia Anthony in Norvegia

Tra 1945 e 2019, 464 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Norvegia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2000 con 14 nascite

Tendenza del nome Anthony in Norvegia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Norvegia
Anthony - Ragazzi
Norvegia (1945 - 2019)

Superiore

Argentina Anthony in Argentina

Tra 1922 e 2015, 272 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Argentina è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2012 con 26 nascite

Tendenza del nome Anthony in Argentina  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Argentina
Anthony - Ragazzi
Argentina (1922 - 2015)

Superiore

Germania Anthony in Germania

Tra 2000 e 2018, 245 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Germania è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2012 con 48 nascite

Tendenza del nome Anthony in Germania  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Germania
Anthony - Ragazzi
Germania (2000 - 2018)

Superiore

Olanda Anthony in Olanda

Tra 2015 e 2019, 212 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Olanda è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2015 con 54 nascite

Tendenza del nome Anthony in Olanda  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Olanda
Anthony - Ragazzi
Olanda (2015 - 2019)

Superiore

Danimarca Anthony in Danimarca

Tra 1985 e 2019, 128 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Danimarca è :   Ragazzo 100%
Anno record: 1989, 1994, 2000, 2009, 2013, 2014 con 7 nascite

Tendenza del nome Anthony in Danimarca  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Danimarca
Anthony - Ragazzi
Danimarca (1985 - 2019)

Superiore

Austria Anthony in Austria

Tra 1984 e 2018, 121 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Austria è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2013 con 9 nascite

Tendenza del nome Anthony in Austria  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Austria
Anthony - Ragazzi
Austria (1984 - 2018)

Superiore

Cecoslovacchia Anthony in Cecoslovacchia

Tra 1900 e 2016, 118 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Cecoslovacchia è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2007, 2010 con 9 nascite

Tendenza del nome Anthony in Cecoslovacchia  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Cecoslovacchia
Anthony - Ragazzi
Cecoslovacchia (1900 - 2016)

Superiore

Portogallo Anthony in Portogallo

Tra 2014 e 2019, 17 i ragazzi sono nati con il Nome Anthony
Il sesso del nome Anthony in in Portogallo è :   Ragazzo 100%
Anno record: 2017 con 10 nascite

Tendenza del nome Anthony in Portogallo  
Ragazzo       Ragazza  

Ragazzi Anthony Portogallo
Anthony - Ragazzi
Portogallo (2014 - 2019)

Trova un nome tra 1.230.064